Ανταλλακτική πλακέτα για καρταναγνώστη κλειδαριάς

LOCK BOARD