Πυρανίχνευση – συστήματα πυρανίχνευσης

συστήματα πυρανίχνευσης

 

Τα συστήματα πυρανίχνευσης ανιχνεύουν έγκαιρα τη φωτιά και τον καπνό σε ένα κτίριο όπου μπορεί να είναι οικία, γραφεία, επαγγελματικός χώρος, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λ.π. Ειδικά σε χώρους όπου δεν υπάρχει συνεχόμενα ανθρώπινη παρουσία είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγων για την ασφάλεια του χώρου.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό εκτελεί ένα εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης. Η λειτουργία του εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση σε μιά κτιριακή εγκατάσταση με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.

Ανιχνεύοντας έγκαιρα μια εστία καπνού ή φωτιάς που μόλις έχει ξεσπάσει έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. ‘Eχει αποδειχθεί ότι μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες καταστροφής σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Ενα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από μια κεντρική μονάδα και διάφορους τύπους ανιχνευτών ανάλογα την εγκατάσταση. Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, φλόγας θερμοκρασίας, αερίου, μονοξειδίου του άνθρακα, θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, εκρηκτικών αερίων κ.λ.π.

Το σύστημα όταν ανιχνεύσει καπνό ή φωτιά ειδοποιεί μέσω μιάς εσωτερικής σειρήνας αλλά και εξωτερικής με φάρο κόκκινου χρώματος. Σε μιά κτιριακή εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης σε διαδρόμους συνήθως εγκαθίστανται μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας όπου πιέζοντας το ενεργοποιείται το σύστημα.

Ο πίνακας του συστήματος μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα συναγερμού οπότε ειδοποιούμαστε με κλήση στο σταθερό μας τηλέφωνο ή στο κινητό για σήμα φωτιάς.

Ειδοποίηση το σύστημα συναγερμού μπορεί να αποστείλει στο κέντρο λήψης σημάτων το οποίο ειδοποιεί άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης σε περίπτωση εγκατεστημένου συστήματος κατάσβεσης το σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να ενεργοποιήσει τα μπέκ εκτίναξης νερού.

συστήματα πυρανίχνευσης

 

Κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης.

Αναλογικά. Χρησιμοποιούνται στις περισσότερες και ειδικά στις μικρές εγκαταστάσεις.

Οι πίνακες των συστημάτων αυτών διαθέτουν από 2 έως 16 ζώνες. Ανάλογα με την εγκατάσταση, ο χώρος διαχωρίζετε σε ζώνες. Στην κάθε ζώνη μπορούν να λειτουργήσουν έως και 32 ανιχνευτές διαφόρων τύπων.

Έτσι σε ένα αναλογικό πίνακα 4 ζωνών η κάθε ζώνη μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα τμήμα του κτιρίου (π.χ αποθήκη, γραφείο, κουζίνα, ή 1ος όροφος 2ος όροφος 3ος όροφος κ.λ.π).

Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανιχνευτή, ο πίνακας παρέχει ένδειξη στην αντίστοιχη ζώνη οπότε γνωρίζουμε το σημείο που θέλει να υποδείξει.

Το μειονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι ο πίνακας υποδυκνύει τη ζώνη και όχι το ακριβές σημείο που βρίσκεται ο αισθητήρας. Για αυτο το λόγο δεν προτείνονται για μεγάλες και ειδικά για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι είναι αρκετα χαμηλό το κόστος.

Διευθυνσιοδοτούμενα. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλες  εγκαταστάσεις.

Τα διευθυνσιοδοτούμενα εμφανίστηκαν στις αρχές του 90. Λειτουργούν με βρόγχους. Απο κάθε βρόγχο το καλώδιο ξεκινάει και επιστρέφει στον πίνακα. Στην διαδρομή του υπάρχουν επάνω του συνδεδεμένοι ανιχνευτές οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι με μία μοναδική διεύθυνση.

Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε συγκεκριμένη πληροφορία για το ακριβές σημείο που  μπορεί να υπάρχει εστία φωτιάς ή καπνού. Ο τύπος αυτός της  πυρανίχνευσης έχει εφαρμογές σε κτίρια που ένας κεντρικός πίνακας ελέγχει πολλά γραφεία σε διάφορους ορόφους, σε ξενοδοχεία που μπορεί να δώσει άμμεσα συναγερμό με ακριβή αναφορά αριθμού δωματίου και σε άλλες αντίστοιχες εφαρμογές.Έτσι σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μπορεί ο χρήστης του συστήματος να προσδιορίσει με ακρίβεια από ποιον ανιχνευτή προέρχεται η ειδοποίηση.

Έχοντας στη διάθεσή του ένα σχέδιο του χώρου, μπορεί να κατευθυνθεί κατευθείαν σε αυτό το σημείο και να ελέγξει την κατάσταση, ενώ στα αναλογικά συστήματα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έστω ότι κάποιος ανιχνευτής εντοπίζει κάποιο πρόβλημα. Τότε η ένδειξη που θα εμφανιστεί στον πίνακα θα αφορά όλη τη ζώνη στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος ανιχνευτής. Αυτό, ειδικά σε μεγάλες εγκαταστάσεις δημιουργεί πρόβλημα γιατί η ζώνη μπορεί να διαθέτει πολλούς ανιχνευτές – που ορισμένοι από αυτούς μπορεί να είναι κρυμμένοι π.χ. μέσα σε ψευδοροφές οπότε ο χρήστης θα καθυστερήσει πολύ να εντοπίσει έγκαιρα το ακριβές σημείο του συμβάντος.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών πέραν της υπόδειξης με ακρίβεια του σημείου που εξελίσεται καπνός ή φωτιά είναι:

Στα διευθυνσιοδοτούμενα έχουμε εξοικονόμηση στο μήκος καλωδίου, καθώς οι βρόγχοι μπορούν να διαπεράσουν όλους τους χώρους.Αν αντί για ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα τοποθετούσαμε ένα συμβατικό σύστημα, θα έπρεπε για ένα μεγάλο κτίριο με πολλούς ορόφους να τοποθετηθεί ένας πίνακας ακόμα και 30 ζωνών. Αυτό σημαίνει ότι θα φεύγουν 30 καλώδια από τον πίνακα προς τους χώρους που καλύπτουν οι ζώνες. Ενώ ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα μπορεί να καλύψει αυτόν τον αριθμό ζωνών με δύο ή τρείς βρόγχους, με καλώδιο που θα ξεκινάει και θα τερματίζει στον πίνακα για κάθε βρόγχο.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα επέκτασης ενός τέτιοιου συστήματος καθώς στο υπάρχων καλώδιο μπορούν μελοντικά να προστεθούν επιπλέον συσκευές ανίχνευσης όπως επίσης μπορει να γίνει επέκταση του καλωδίου.

Το μειονέκτημα αυτών το συστημάτων  είναι το ακριβότερο κόστος τόσο των πινάκων πυρανίχνευσης αλλά και των διάφορων περιφερειακών, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι ανιχνευτές, οι σειρήνες και τα μπουτόν αναγγελίας.

H εγκατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης  οφείλει να γίνεται βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας, που προδιαγράφει ακριβώς τις απαιτήσεις κάθε χώρου ανάλογα με τις διαστάσεις του, τη χρήση του και τον αριθμό των ατόμων που το χρησιμοποιούν.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως – και όποτε κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες – θα πρέπει εκτός των ελάχιστων συστημάτων που προδιαγράφονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, να τοποθετούνται επιπλέον μονάδες ανίχνευσης. Στη χώρα μας, τα θέματα πυροπροστασίας των κτιρίων ρυθμίζει σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1988 (Π.Δ. 71, Φ.Ε.Κ. 32 Α/17-2-1988). Δείτε νο νόμο εδώ.<<Προεδρικό διάταγμα συστημάτων πυρανίχνευσης>>