Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

Είναι ο τρόπος που ελέγχεται η είσοδος ή η έξοδος ενός χώρου μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Πρόκειται για ηλεκτρονικές συσκευές που επιτρέπουν την πρόσβαση στα άτομα που διαθέτουν το σωστό «κλειδί».Για να ανοίξει ή να ξεκλειδώσει η πόρτα στην οποία παραπλεύρως έχει εγκατασταθεί ειδική ηλεκτρονική συσκευή η οποία επιβεβαιώνει την ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου με διάφορους τρόπους.

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 Την πληκτρολόγηση έγκυρου κωδικού στο πληκτρολόγιο της εισόδου.
 Την παρουσίαση έγκυρης κάρτας proximity στον καρταναγνώστη εισόδου.
 Την επιβεβαίωση της ταυτότητας των εισερχόμενων ατόμων με την αναγνώριση του  δακτυλικού τους αποτυπώματος ή με τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της ίριδας του ματιού.

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης χωρίζονται σε 2 κατηγορίες.

Standalone συστήματα.(Αυτόνομα) Τα συστήματα αυτά ειναι εντελώς αυτόνομα.Με πολύ εύκολο προγραματισμό δεν απαιτείται σύνδεση με υπολογιστή.Ολοκληρωμένη και αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή προσαρμόζεται πάνω στήν πόρτα με μορφή πληκτρολογίου ή ολοκληρωμένο πόμολο με σημαντικές εφαρμογές ασφαλείας:

 • Κλειδωμένη πόρτα όλο το 24ωρο.
  Η πόρτα ασφαλίζει μόνη της, αμέσως μόλις παρέλθει ο χρόνος εισόδου και μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης από αυτή. Με τον τρόπο αυτό δεν επιβαρύνονονται οι κάτοικοι για το κλείδωμα της πόρτας της πολυκατοικίας.
 • Απόλυτος έλεγχος του αριθμού καρτών.
  Κάθε κάρτα πρόσβασης είναι μοναδική και δεν αντιγράφεται.
  Σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται από νέα ή διαγράφεται από το σύστημα (σε κάθε περίπτωση, η χαμένη κάρτα δεν λειτουργεί).
 • Εύκολη πρόσβαση.
  Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες ειδοποιούν μέσω του θυροτηλεφώνου και μετά την επικοινωνία μας μαζί τους, η εντολή ανοίγματος της πόρτας δίδεται από το υπάρχον θυροτηλέφωνο – θυροτηλεόραση.

  Οι κάτοικοι εισέρχονται και εξέρχονται απρόσκοπτα, με τη χρήση του νέου ηλεκτρονικού κλειδιού τους ή του πλήκτρου εξόδου, αντίστοιχα.
 • Το κλείδωμα της πόρτας δεν εξαρτάται από ανθρώπινο παράγοντα.
  Η πόρτα ασφαλίζεται άμεσα, μόλις επέλθει το κλείσιμό της. Δεν υπάρχει περίπτωση αφού κλείσει, να ξεχαστεί ξεκλείδωτη.

Συστήματα Ελέγχου ΠρόσβασηςΣυστήματα Ελέγχου ΠρόσβασηςΣυστήματα Ελέγχου Πρόσβασης

 

Managed Access Control (Διαχειριζόμενα)

Ενα διαχειριζόμενο σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από τον κεντρικό πίνακα όπου συνδέονται τα περιφερειακά.

Τα περιφερειακά μπορεί να είναι καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, συνδυασμός καρταναγνώστη και πληκτρολογίου, βιομετρικός αναγνώστης π.χ. δαχτυλικού αποτυπώματος, ίριδας του ματιού, στερεομετρίας της παλάμης, κ.λ.π.

Παράλληλα μπορεί να συνδεθεί με πληθώρα άλλων συστημάτων διαχείρισης εισόδου, ειδοποίησης και οπτικού ελέγχου όπως road blocker, συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κ.λ.π.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης για τη διαχείριση και την εξαγωγή διαφόρων τύπων report και ελέγχων.
Οι δυνατότητες ενός διαχειριζόμενου συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι απεριόριστες

Έλεγχος και καταγραφή ποιος μπαίνει ποιος βγαίνει και ποια ώρα κάθε φορά από τους χώρους μη ελεύθερης πρόσβασης.
Μπορείτε να ελέγξετε την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων από το χώρο εργασίας τους.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που έχουν καταγράψει οι κάρτες για τον υπολογισμό των ωρών απασχόλησης του προσωπικού.

Εκτύπωση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί απο τις κάρτες.
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιούνται κυρίως σε εταιρίες, εργοστάσια, πάρκινκ όπου είναι απαραίτητη η καταγραφή εισόδου και εξόδου οχημάτων – προσώπων σε ελεγχόμενους χώρους.

Τα αυτόνομα συστήματα ελέγχου πρόσβασης είναι ιδανικά για πόρτες ξενοδοχείων στην είσοδο των δωματίων, εισόδους πολυκατοικιών, γραφεία και καταστήματα.